Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Universitetet i Oslo
Brukervilkårene handler om hvordan Universitetet i Oslo, avdeling Helse-og samfunn heretter Helsam, samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs levert av Antibiotikasenteret for primærmedisin. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte UiO/Helsam sine e-læringskurs og læringsplattform. 

Behandlingsansvarlig
UiO/Helsam , ved kontorsjef Knut Tore Stokke, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene . Efaktor AS, som drifter og vedlikeholder kursportalen, er databehandler. UiO og Efaktor AS har inngått en databehandleravtale.

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles 
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted/jobbrolle (valgfritt), adresse samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs, eller at UiO/Helsam gjør det.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun Efaktor AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos UiO/Helsam som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Lagring og sletting av personopplysninger
UiO/Helsam sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på post@antibiotikasenteret .no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Løsningen, Moodle, som Efaktor AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.